Ryddi og våre verdier

Ryddi ble etablert med bakgrunn i en historie. I korte trekk handlet den historien om hvordan finansbransjen leverte produkter til mennesker som ikke kvalifiserte til lån. Mennesker uten betjeningsevne og evnen til å se rekkevidden av sine valg ble sittende igjen som gjeldsofre mens noen "dyktige" selgere fikk sin bonus.

Ryddi har som misjon å hjelpe mennesker med en utfordrende privatøkonomi, med de virkemidler vi har. Virkemidlene vil variere fra person til person, men det viktigste er at vi kan tilby den best mulige hjelp som er å oppdrive innenfor gjeldende lover og regler samt forretningsmessig forsvarlige. Alt Ryddi gjør skal være til våre kunders gunst. Ingen andre, kun det enkelte menneskets gunst. Ryddi er en transparent bedrift og spiller åpent rundt våre løsninger og betingelser for de dette måtte være relevant for.

Ryddi Fordel

Ryddi Fordel er en løsning og produktsammensetting vi har laget for våre samarbeidspartnere. Dette gir ansatte i bedrifter eller medlemmer i forbund fordeler langt ut over det som kan oppnås i markedet. Ryddi kan tillate seg dette da vi driver med svært lave kostnader og distribuerer gjennom de vi samarbeider med. Alt til kundens gunst og fordel. Er du arbeidsgiver eller tillitsvalgt vil vi sette pris om du tar kontakt for ytterligere informasjon om løsningen. Send en mail til post@ryddi.no eller ring 90754768

Ryddi og ESG

ESG som rammeverk blir stadig viktigere for banker og investorer. Mc. Kinsey har hatt en gjennomgang av et stort antall bedrifter som viser en full korrelasjon mellom ESG og selskapets resultater og renomme. ESG er sterkt knyttet til HCM (Human Capital Management). Vårt program Ryddi Fordel er en sterk komponent innen HCM. Flere bedrifter har nå tatt inn de ansattes finansielle helse som en komponent i sin ESG strategi. Ryddi leverer for både nåtid og fremtid og vil bistå ledelsen og styret med håndtering av de ansattes finansielle helse. Ryddi Fordel vil være et konkret tiltak for en åpenbar generisk samfunnsutfordring. Bedrifter som tar grep vil dermed styrke troverdigheten rundt egen håndtering av ESG og HCM!

Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo