Ryddi gjeldsforhandling - din økonomiske restart!

Livet går ikke alltid på skinner. Mange hendelser gjennom livet gjør at økonomien på et tidspunkt stopper opp. Inkassosakene blir mange, anmerkningene øker og gjelda er uhåndterlig. Det er da menneskelig å gi opp. All psykisk kraft er borte og det er mørkt.

I Ryddi vil vi hjelpe deg slik at du får reetablert ditt økonomiske liv. Det kan ta noe tid, men er verdt det. Første konsultasjon er gratis. Etter en samtale vet vi gjerne hvordan det står til og hva som bør gjøres. Pris avhenger av sakens kompleksitet. For noen dekker arbeidsgiver eller fagforbund denne type kostnader etter avtale. Dette er uforpliktende og det kan være godt å bare få luftet dine bekymringer med en annen.

Vi vet du trenger hjelp til å få en økonomisk oversikt. Vi vet også at du ikke har kraft og energi til å ta kampen mot dine kreditorer, og vi vet at du på det sterkeste vil unngå komme i en slik økonomisk situasjon igjen. Ryddi vil gi deg kyndig veiledning og hjelp.

Ryddi hjelper deg med å få oversikt over din gjeldssituasjon!
Ryddi gir deg kyndig hjelp til gjeldsforhandlinger og bistand ved søknad om gjeldsordning!
Ryddi gir deg de råd du trenger for ikke å oppleve å komme i samme situasjon igjen!
Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo