Tanker om noe vanskelig

Tanker om noe vanskelig

Skrevet av Inge Five

Publisert 2. jan 2023

Erfaringer etter samtaler og møter med mennesker

En klok mann lærte meg at skam og skyldfølelse kan ikke brukes som en samtidighet. Skam er noe du er, skyld er noe du har. Vesentlig forskjell når man tenker etter. Alle skjønner uansett hva man snakker om, men det er viktig å tenke gjennom forskjellen ved en tilnærming til mennesker. I Ryddi bruker vi ikke ordet skyld, vi kaller det ansvar. Alle er ansvarlige for sitt eget liv. Skam og skyld er destruktivt og må angripes og gjøres noe med.

Å ha dårlig råd er skamfullt. Å ikke klare å leve opp til barns forventninger er tungt og gjør skammen sterkere. Sosial omgangskrets setter standarden i den enkeltes eget hode for hvordan leve opp til, og være lik og gjøre det samme som sine venner. Har du noen gang merket at noen i “kretsen” din har trukket seg tilbake? Takker nei til felles ferier, middager og andre sosiale aktiviteter? Har du reflektert over hvorfor? Ikke? Gjør det!

I Ryddi opplever vi at lavtlønnsgrupper er overrepresentert i antall henvendelser om hjelp. Gjerne da ansatte i det offentlige. Kostnadsøkningene har spist opp det de måtte ha av reserver og det går ikke lengre rundt økonomisk. Dette er svært psykisk belastende som i tillegg til psyken også gir fysiske plager. Rusmidler er da lett å ty til, jobbfraværet øker. Ikke vanskelig å forstå at det blir slik. En kommunedirektør klør seg i hodet og fatter ikke at det er et fravær på 11,5% i sektoren. Forklaringen kan være mangt sier hun og ramser opp ymse, men nevner ikke med et ord at det kanskje kan være en ødelagt privatøkonomi som kan være forklaringen for de fleste?

Alle burde en gang ha kjent på det å ha hatt dårlig råd. Fått føle den fortvilelsen som legger seg som ei tjukk tåke rundt en. Jeg unner ingen det, men jeg tror det ville gitt en raskere og “virkelig” forståelse av det å forstå hva det gjør med mennesker å være redde og fortvilet. Frykten for ikke å kunne følge opp i livet sitt. Vinduskonvoluttene blir mange og flere har kommet for tredje gang.

Vi kan ofte lese om dramatiske hendelser i media. Virkelige tragedier. Foranledningen til slike hendelser kommer sjelden fram. Heldigvis for oss er det til tider noen etterlatte som står frem og forteller om når “namsmannen kom”. Den namsmannen skulle møte var ikke der lenger. Han hang i garasjen. Skammens ytterpunkt, i enden av et tau.

2022 var et vanskelig år for mange. 2023 blir verre. Har sagt det før og gjentar det for at flere med arbeidsgiveransvar eller tillitsvalgte må forstå at de også har et moralsk og etisk ansvar for enkeltmennesket. Det er ikke bare nærstående og helsevesenet som skal hjelpe. Arbeidsplassen har også et ansvar. Hvor lojal blir vel ikke en ansatt som “blir sett” av sin arbeidsgiver?

I Ryddi har vi hjulpet mange. Med Ryddi Fordel kan vi bistå de fleste. “Livet” er der et sted det, bak disen, for de fleste. La Ryddi vise den trygge veien.
Søk her
Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo