SMB, ingen sjablong uten sår

SMB, ingen sjablong uten sår

Skrevet av Inge Five

Publisert 6. apr 2023

SMB, ingen sjablong uten sår...

SMB er den største sektoren i Norsk næringsliv. Jeg kan ramse opp tall og statistikker som forteller at SMB er den desidert viktigste sektoren i vårt næringsliv. Primært all virksomhet utenfor de store byene er SMB.

Som en premie for hard innsats, nattens tankespinn og dagens nye utfordringer ble belønningen en økt arbeidsgiveravgift ved salderingen av statsbudsjettet. Det manglet noen milliarder for at alt skulle gå opp. Økning av arbeidsgiveravgiften ble løsningen. Jeg går ikke inn i detaljer her, men merker meg at grunnforståelsen for norsk næringsliv ikke er helt til stede. Det blir for dumt å bake brød av såkornet!!!.

Jeg skal heller ikke gå i dybden på hvorfor den norske kronen er svak, men det viser at noen der ute ikke har trua på oss. De frykter ubalansen vi har i vår næringsstruktur. Våre store næringer er i hovedsak maritim. Det er risiko og det liker ikke de som eier valuta.

Ganske absurd at verdens rikeste land med baken full av energi, fisk og våpenindustri ikke har nødvendig tillit? Men sånn er det. Olje- og fiskeprisen kan ramle og krigen tar nok slutt. Da blir det lettere å forstå hvorfor kronen er svak.

Norge trenger mer virksomhet "på land". Norge trenger alle de gode hoder og flittige hender som bygger ny industri på erfaring og behov. Norge trenger SMB mer enn noen sinne. Åge Aleksandersen sier det ganske godt; Æ stole itj på sjablongamænneska uten ett sår eller skade". Mye klokskap i det. Grynderen bak en SMB har sine sår og skader som ga nødvendig erfaring til videre utvikling.

Skal Norge få den nødvendige tilliten tilbake og bygge alternativ virksomhet til den maritime MÅ arbeidsgiveravgiften reduseres sterkt eller fjernes helt. Vi må fremelske nytenking og de som våger å ta feil. Vi må ha flere sjablongløse med sine rifter og sår.
Hele vår fremtidige velferd og trygghet står og faller på at det legges til rette for sterk og bærekraftig landbasert virksomhet. SMB er sentral i den utfordringen og oppgaven!!!

Jeg har skrevet det før og må repetere en gang til at 2022 ble et vanskelig år, 2023 blir verre.

Fortløpende kommer tall og statistikker for 2022. Det er som forventet et alvor som avtegner seg, men som fortsatt kun får oppslag "i margen" i nyhetsbildet.

Disponibel inntekt ble i 2022 redusert med 3,5%. I all hovedsak forklares dette med inflasjon og renteutvikling. Spareraten faller fortsatt og veksten i forbrukslån er stor.

Antall nyåpnede inkassosaker vokser kraftig for både private og bedrifter. For SMB kan skillelinjen privat og bedrift være uklar!
En enkel analyse sier da at bufferne tømmes og gapet må fylles med opplåning.

Etter at Gjeldsregisteret ble innført er det svært vanskelig å få forbrukslån eller innvilget noen betydelige rammer på kredittkort. Derfor må forklaringen på veksten i forbrukslån forklares i at det er de med låne-kraft som nå må ty til forbrukslån for å tette likviditets-gap. Denne veksten komme selv om bankene har skjerpet praksisen og blitt langt mere restriktive.

Statistikk viser at det nest største anvendelsesområdet for forbrukslån er "investeringer". Sydenturer, bil og båt og tant og fjas kommer langt ned. "Investeringer"? Ja faktisk. Ikke i aksjer og fond, men i egen bedrift!!!

Med renteøkninger, inflasjon, energispriser for bedrifter som ikke kompenseres og økt arbeidsgiveravgift blir dette etter hvert en umulighet for mange. Spesielt vanskelig blir det for de som har brukt sin egen privatøkonomi for å finansiere egen bedrift. Ikke bare blir det en likviditetsmessig utfordring, men like mye en utfordring som tar nattesøvn og gir dårlig psykisk helse.

En vanskelig økonomi er ikke bare penger. Det er like mye helse og risiko. Som vi sier er det å løse økonomiske utfordringer ganske enkelt om man bare vil nok. Psykiske påkjenninger og de konsekvenser det kan gi kan det bli verre å finne løsninger på. Vårt mantra, "Slutt å håp - gjør noe!" er viktig. Du vises selv med hodet i sanden.

Ryddi har bistått mange mennesker som har kjent på at dyr gjeld har vært i ferd med å knekke dem. Vi har bistått mange i gjeldsforhandlinger og omgjøring av ulike gjeldsordninger.

Ryddi Fordel er vårt program som kan være veien ut for mange. Våre produkter og løsninger under Ryddi Fordel treffer de fleste, også de som allerede har endt opp i påleggstrekk.

Ryddi Fordel er allerede en leveranse til noen bedrifter som tar ESG og HMS på alvor. En utfordrende privatøkonomi er alvorlig for den det gjelder, de nærstående, bedriften de jobber i og samfunnet forøvrig. Sjekk oss ut eller hør med våre referanser!

Søk her
Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo