Ryddi Fordel - en virkelig fordel!

Ryddi Fordel - en virkelig fordel!

Skrevet av Inge Five

Publisert 3. des 2022

2022 ble vanskelig - 2023 blir verre...

Året som gikk skapte en ny voksende gruppe mennesker, de nyfattige. De som ved starten av året kjente seg innafor rammene av økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Dog, høy inflasjon, flere rentehevinger og en energipris på nye rekordnivåer har endret bildet. Bufferkontoer er tømt og lånekapasiteten er redusert.

Det er ingen quickfix på den situasjonen vi står i. Forventet økt arbeidsledighet og markant boligprisfall i medianprissegmentet vil sette oss på ytterligere prøvelser.

I Ryddi har vi tatt konsekvensen av dette og etablert vårt nye program; Ryddi Fordel. Ryddi Fordel er konstruert for å kunne hjelpe mennesker i det stadiumet de måtte befinne seg. Stikkordene er;

💠 Rabatt på individuell risikobasert rente

💠 Fleksibilitet i forhold til økonomisk status

💠 Fleksibilitet ved betalingsutfordringer

💠 Forsikring av lånet

💠 Gjeldsforhandlinger til fast lav pris

Ryddi Fordel er i alle sine elementer laget med blikk på kundens gunst. Ryddi kan tillate seg reduserte priser til kundene da vi opererer med lave kostnader og kun distribusjon via arbeidsgivere eller forbund.

Ryddi samarbeider kun med en bank, Instabank. Banken har over tid ligget blant de beste på betingelser, samt at de deler vårt verdisyn. Alt vi gjør skal være til kundens gunst.

Søk her
Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo