Ønsker du "virkelig" bedre kontroll på økonomien og livet?

Ønsker du "virkelig" bedre kontroll på økonomien og livet?

Skrevet av Inge Five

Publisert 4. mar 2022

Ønsker du bedre kontroll på økonomien og livet?

At mennesker og familier har det bra er viktig for oss i Ryddi. Økonomiske bekymringer kan gi både fysiske og psykiske plager. De vanligste effektene er søvnproblemer, uro og stress, redusert livskvalitet, dårligere prestasjon på jobben og økt sykefravær. I sum kan dette lede til psykiske lidelser og rus.

Vi ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at det finnes ordninger og løsninger hvor det er mulig å få refinansiert gjeld til gunstige betingelser. Refinansiering handler om å samle alle lånene i ett lån, slik at du får lavere rente, reduserte utgifter, færre regninger og mer kontroll over økonomien din. I tillegg får du bare én långiver å forholde deg til. Å samle lån kan også være gunstig om du bare ønsker mer kontroll på økonomien og vil betale færre regninger hver måned.

Forbruks- og kreditkortgjeld utgjør en betydelig utgiftspost for veldig mange husstander. I tider som nå hvor alt blir veldig mye dyrere kan en reduksjon i renter og tilpasning av avdragstid bli avgjørende.

Skulle dette være interessant for deg og din situasjon, kan du finne mer informasjon på hjemme- siden: www.ryddi.no

Har du allerede vært gjennom en refinansiering kan det være fordelaktig å prøve en gang til.

Det markedsføres i dag andre typer lån innenfor refinansiering. Disse omtales ofte som «omstartslån /restrukturerings-lån» og kan misforstås gjennom måten de markedsføres på, da det ofte stilles krav til sikkerhet i bolig og gir en meget høy boliglånsrente. Disse bør unngås om det finnes andre løsninger, da slike lån ikke er til gunst for låntaker.

Ryddi jobber primært gjennom arbeidsgivere og organisasjoner med en enighet om å informere ansatte og medlemmer om vår løsning. Dette er også årsaken til at vår løsning sannsynligvis vil ha de beste betingelsene. Der vi ikke kan hjelpe umiddelbart har vi et program som også ivaretar dem. Noen må av årsaker gjennom en økonomisk tilpasning for å komme i refinansieringsposisjon. Bare Ryddi jobber etter en slik modell.

Ryddi jobber etter en grunnleggende human og etisk tilnærming. Vi anser oss som ryddig i alle henseender til beste for mennesker med en utfordrende økonomi eller de som ser at økonomien vil bli utfordrende. Vi vet med sikkerhet at privatøkonomiske utfordringer kan få store negative ringvirkninger, både privat og på jobb. Pandemien, og nå inflasjonen har bidratt til en krevende økonomisk situasjon for mange husstander.

Det er andre tilbydere i markedet som tilsynelatende kan ha tilsvarende ordning som den Ryddi tilbyr. Ikke velg noen løsning ukritisk. Sammenlign og velg det som er best for deg både på kort og lang sikt.

Uansett. Har du eller ser du at du vil få økonomiske utfordringer så gjør følgende;

Skaff deg en full oversikt over din økonomi.

Tenk over hvordan du bruker penger.

Snakk med din primærbank. Legg frem dine utfordringer og vær dønn ærlig. Er de vanskelige å nå, bytt bank.

Og som jeg sier til alle, og det er viktig; Ikke føl på skam eller ha skyldfølelse over en dårlig privatøkonomi, det er bare nedbrytende.

Og ja, du har et ansvar, så derfor; Ikke håp – Gjør noe!

Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo