Hvorfor Ryddi?

Hvorfor Ryddi?

Skrevet av Inge Five

Publisert 4. nov 2021

Ryddi skal hjelpe mennesker å få en sunn kontroll over sin privatøkonomi. Å komme i en situasjon hvor økonomien er stresset vil alltid være den enkeltes ansvar men ikke nødvendigvis den enkeltes skyld.

Eksemplene er mange på at mennesker har fått forbrukslån de strengt tatt ikke har kvalifisert til. Det ansvaret ligger i prinsippet på de som har bevilget disse lånene.

Finansmarkedet finner alltid løsninger for å «hjelpe» de som sliter. I mange tilfeller er denne hjelpen en ren utnyttelse av mennesker som opplever fortvilelse, skam og ikke minst frykt for å ramme sin familie med konsekvensene av en skakkjørt økonomi.

Ryddi søker å finne en solid varig løsning slik at de med behov unngår «omstartslån» eller boliglån med forbruksfinansieringsrente. Ingen med utfordringer i utgangspunktet vil klare å leve med slike løsninger. Dette blir kun en del av en spiral som ikke kan ende bra.

Ryddi vet hvordan du har det når vinduskonvoluttene fra inkassoselskapene ligger i postkassen. Ryddi vet hvordan lånemarkedet fungerer. Ryddi har den beste løsningen med litt hjelp fra arbeidsgivere som bryr seg. Ryddi er det første steget innen Sosial Bærekraftig Finansiering.

Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo