Hva innebærer økonomisk restart?

Hva innebærer økonomisk restart?

Skrevet av Inge Five

Publisert 4. apr 2023

“Dette skulle jeg gjort tidligere”

Å kontakte en gjeldsrådgiver er det smarteste du kan gjøre om gjelden din synes uhåndterlig.

Terskelen er høy for mange, men alle sier de skulle gjort dette tidligere.

Hvordan foregår prosessen?

- Du tar kontakt og vi tar en innledende samtale rundt gjeldssituasjonen
- Du får info om hvilke lover som gjelder, samt hvilke rettigheter du har
- Vi lager en statusoversikt over gjelden, og kartlegger veien videre
- Vårt mål er å gi deg mer å leve for

Gjeldsforhandlinger-Gjeldsrådgivning-Budsjettering

Gjeldsforhandlinger

- Det er flere aspekter som spiller inn her, alder på gjeld, hvilken gjeld og størrelsen på gjelden
- Er kravet pantesikret? er det påleggstrekk?
- Vi tar kontakt med dine kreditorer for å finne en minnelig løsning med tanke på å komme i mål med en akkordløsning, evt refinansiering

Gjeldsrådgivning

- Har du oversikt over alle kreditorer?
- Hvilke kreditorer bør prioriteres?
- Oppfyller du kravene for gjeldsordning?

Budsjettering

- Å sette opp et personlig budsjett er det beste du kan gjøre for din privatøkonomi
- Budsjettet må være realistisk, husk det kun er et styringsverktøy

Vi vet det er tungt å daglig tenke på sin vanskelige privatøkonomi. Jobben vi gjør sammen med deg er starten på et nytt og bedre mer forutsigbart økonomisk liv. Å håpe at ting går over er en dårlig strategi. Det viktige er å gjøre noe. Bare det å vite at man er i gang fjerner mye tankespinn og angst.

For utdypning rundt temaet se mer på hjemmesiden til vår samarbeidspartner; https://krradgivning.no

Søk her
Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo