HMS-HSE-ESG-HCM og sånt.... glemt noe?

HMS-HSE-ESG-HCM og sånt.... glemt noe?

Skrevet av Inge Five

Publisert 3. mar 2023

HMS-HSE-ESG-HCM og sånt.... glemt noe?

Har tatt meg bryet å lese noen bærekraftsrapporter, Sustainability Report fra flere av våre profilerte selskaper. Samt noen fra mindre selskaper som har valgt litt "klipp og lim" fra nettet. (Noen er veldig like)

De store selskapene bruker åpenbart mye ressurser på disse rapportene. Og det er virkelig seriøst, omstendelig arbeid med mye god informasjon. Når banker og investorer tillegger gjennomtenkt ESG vekt ved betingelser ved låneopptak og investeringsbeslutninger er det ikke å undres over rapporter på 120 tettskrevne sider.

Detaljeringsgraden er imponerende. Ikke minst alle de systemene det er investert i som verktøy til bruk i organisasjonen for at alt skal være på stell. Zero-harm philosophy er et hyppig brukt begrep. Ved å lese alle detaljer og tiltak i ESG rapportene forstår man virkelig at dette mener de, ikke bare noen ord i en festtale.

En ESG rapport på det nivået de "proffe" legger seg gir et virkelig godt innblikk i bedriftens indre liv og sterke ønske om å etterleve sine verdier og samfunnets forventning til etterlevelse av bærekraft i virksomheten.
"Awareness training to ensure each employee understands how their personal behavior can affect the health and safety of themselves and others".
En setning som på en måte er et minste felles multiplum for flere selskaper. Jeg har tenkt å dvele ved "behavior" og "health and safety".

Gjennom Ryddi samarbeider jeg med mange store selskaper som har innsett at den ansattes finansielle helse er så god som mulig. 2022 var et vanskelig år. 2023 blir verre. 2024 blir nok heller ingen fest, men lyset i den berømte tunnelen bør komme til syne ut i det året en gang. Finansiell helse, "behavior" og "health and safety" henger nøye sammen. Et menneske med en indre uro og angst for egen økonomi vil få en endret "behavior" samt være en trussel mot "health and safety".

Svært få, om ingen løper til HR eller sin nærmeste overordnede og beklager sin økonomiske nød. Skammen og frykten for konsekvenser umuliggjør det. De går heller inn i en vanskelig tid for å rette opp på egen hånd eller verre, de håper det går over. Den samfunnsøkonomiske perioden vi er inne i, og vil være i fremover, tilsier at mange får det vanskelig og bedriftene en forhøyet risiko med de konsekvenser det kan få.

Den ansattes finansielle helse vil være en viktig faktor å hensynta for alle bedrifter, forbund og organisasjoner som tenker å etterleve ESG. ESG er dynamisk og alltid i endring. Vi står i en samfunnsøkonomisk situasjon som tilsier at det bør legges til rette for at alle ansatte får tilgang til verktøy hvor de på egen hånd kan ta grep, samt få snakke med noen som kan gi relevant hjelp. Dårlig råd i et samfunn som tilsynelatende kun består av vellykkede er skam, stigma, selvbebreidelse og skyldfølelse.

Ryddi med vårt program Ryddi Fordel leverer en viktig del for å bedre den enkeltes finansielle helse og lette på det psykiske trykket den enkelte opplever. Våre løsninger er konkrete tiltak for bedre "behavior og health and safety".


Inge Five

www.ryddi.no


Søk her
Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo