Har du en stresset økonomi? Har arbeidsgiver orientert om Ryddi?

Har du en stresset økonomi? Har arbeidsgiver orientert om Ryddi?

Skrevet av Inge Five

Publisert 2. okt 2021

Å se mennesker og familier slite og sannsynlig gå i oppløsning er tungt å se på. Hovedårsaken vil ofte kunne forklares med økonomi, stresset økonomi.

Årsaken er ofte at forbrukslån i kombinasjon med høy rente og kort nedbetalingstid har ført de inn i en gjeldskrise eller økonomisk situasjon de ikke kan håndtere. For disse er resultatet en uendelig rekke inkassosaker hvor endestasjonen er Namsmannen.

Å se mennesker og familier slite og sannsynlig gå i oppløsning er tungt å se på. Hovedårsaken vil ofte kunne forklares med økonomi, stresset økonomi

I Ryddi bidrar vi til at færrest mulig havner i en slik situasjon med de personlige og sosiale utfordringer dette kan gi både for personen, familie og arbeidsgiver.

Å se mennesker og familier slite og sannsynlig gå i oppløsning er tungt å se på. Hovedårsaken vil ofte kunne forklares med økonomi, stresset økonomi

Det florerer av tilbud om refinansiering i alle kanaler. Nesten uten unntak er dette dyre og dårlige løsninger og ofte en ren utnyttelse av mennesker i en vanskelig situasjon. Sånn må det ikke være. En refinansiering må være en «Ryddi» og langsiktig løsning.

Ryddi er tilgjengelig via de arbeidsgivere eller forbund som ønsker at sine ansatte eller medlemmer skal slippe å ha denne type utfordringer. Det er lett å forstå at en som sliter privat også sliter på arbeidsplassen med de konsekvenser det kan få. Arbeidsgiver eller forbundets rolle vil kun være å informere om at en slik ordning finnes.

Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo