Gjeldsrådgivning – uregulert og useriøst?

Gjeldsrådgivning – uregulert og useriøst?

Skrevet av Inge Five

Publisert 3. mai 2022

Gjeldsrådgivning – uregulert og useriøst?

Stadig flere mennesker kommer i en situasjon hvor gjelden tar overhånd. Å kjenne på at økonomien er ute av kontroll og livet satt på vent er både skambelagt og lammende. Kanskje er ikke familien orientert om situasjonen? Og snart blir også arbeidsgiver klar over det gjennom påleggstrekket som kommer fra kreditorer eller namsfogd. Konsekvensene kan bli store og for noen dramatiske.

En trenger ikke store empatien og fantasien for å forstå at dette er mennesker som virkelig har behov for støtte og hjelp. Noen klarer å ordne opp selv med ulike grep av privat karakter og/eller i en kombinasjon med långiver. Andre klarer ikke det. Gjelden er for stor, anmerkningene for mange. Utfordringen synes uløselig og komplisert.

Økonomisk uorden er på samme nivå som det å ha rusproblemer. Skam og atter skam. Før var også psykiske utfordringer skambelagt, men ble stuerent gjennom at kjente fjes stod frem. Snart stod alle frem. Psykiske utfordringer ble «avskamifisert» gjennom åpenhet og at det ble snakket om i alle fora. Å gå til psykolog anses nå som et sunnhetstegn og gir et bilde av et menneske med god selvinnsikt.

Av erfaring vet jeg nå at bare det å snakke og lytte til noen med økonomiske utfordringer er viktig for dem. Lammelsen forsvinner, hemmeligheten er delt med noen. Men en lang vei å gå for å få det avskamifisert. Det handler om karakter, ikke sykdom selv om karakterdannelsen mye har kommet gjennom sosiale medier og «grenseløs» tilgang til penger med lav rente. Gjeldsregisteret har heldigvis låst den døra.

Gjeldsrådgivning er en uregulert bransje uten tilsyn og krav til virksomheten. Dette medfører dessverre at noen uten medfølelse utnytter mennesker i en krevende økonomisk situasjon. Noen tilfeller er det jeg vil kalle ren svindel. Lovnader om løsning mot et betydelig forskudd uten leveranse av noe med substans er svindel etter normal rettsoppfatning, men ikke juridisk. En offentlig regulering med konsesjon vill løst dette. Inntil da har alle som vil muligheten til å kalle seg gjeldsrådgiver og fortsatt utnytte mennesker i en sårbar livssituasjon.

Å være seriøs gjeldsrådgiver innebærer å forstå og beherske de mekanismer som gjør at den som ber om hjelp virkelig får hjelp. Erfaring er avgjørende, evne å forstå begge parter, se historikk, se realitetene og forhandle frem et forsalg begge parter kan leve med. En god gjeldsrådgiver må være en god forhandler og ikke minst en god menneskekjenner.

Ryddi ser det som naturlig å ta en rolle opp mot gjeldsrådgivning. Vi møter daglig de som ikke kan få umiddelbar hjelp gjennom refinansiering. Å la de stå igjen med et avslag i hånda uten noe mere er inhumant og ikke i tråd med de verdier vi ønsker å etterleve. Vi har ingen forretningsmessige interesser i den delen. Vi kun formidler til en seriøs aktør vi har etter gått både virksomheten og referansene til. Ut fra vår kunnskap er vel vi den eneste långiveren som også tar et aktivt forhold til de som får avslag på sine søknader.

Med den samfunnsøkonomiske utviklingen vi nå ser vil stadig flere komme i den situasjonen at de trenger hjelp til å håndtere sin gjeld på en fornuftig måte. Boliggjelden vil bankene finne løsninger for. Ryddi hjelper med den dyre usikrede gjelden samt kanaliserer de med ytterligere behov til rett seriøs hjelper. Vi anbefaler alle så langt det lar seg gjøre å komme til en ordning med sine kreditorer før man eventuelt søker hjelp i nære relasjoner. Penger og økonomi kan ødelegge familiebånd og vennskap. Så vent til alt annet er gjort før du ber om privat hjelp. De som har lånt deg penger har tjent godt på deg og vært bevisst på at betalingsproblemer kan oppstå. Har vært en del av priskalkylen det, og tiden for det endelige regnestykket er her nå.

Les mer om vår godkjente gjeldsrådgiver her: https://krradgivning.no

Søk her
Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo