Finansiell Helse - En subjektiv opplevelse - "Lukk øynene"..

Finansiell Helse - En subjektiv opplevelse - "Lukk øynene"..

Skrevet av Inge Five

Publisert 1. mar 2023

Finansiell Helse - En subjektiv opplevelse

Den enkeltes finansielle helse er kanskje den største forklaringen på helseplager det vanskelig lar seg gjøre å diagnostisere for legene. Kjennetegnene er muskel- og skjelettplager, hodepine, depresjoner, rus og tanker om selvmord.

De siste årene har utviklingen i rammevilkårene for en familieøkonomi ført til store endringer i det vante levesettet.

I skrivende stund rapporterer media om en økning på 4 milliarder i forbrukslån. Primært forklart med at det går til å finansiere livsopphold. Denne utviklingen har jeg skrevet om i en tidligere artikkel. Når bufferen tømmes, hva da? Forbrukslånvolumet vil øke betraktelig i årene fremover med nåværende rammebetingelser. Det blir ikke bare vanskelig for den det gjelder, men også arbeidsgiverne.

Det å ha "dårlig råd" er skambelagt og har mye selvbebreidelse i seg. I det lange løp er denne følelsen svært skadelig. Lukk øynene og se for deg at du må fortelle dine nærmeste, dine barn, at hytta må selges, at det ikke blir noen ferie i år, eller i verste fall at barndomshjemmet må selges. Tenk på tiden før, månedene, kanskje årene med tankespinn før samlingen rundt kjøkkenbordet og beskjeden må gis? Kjenner du det?

Finansiell helse er en subjektiv følelse i den forstand at det kun er personen selv som klarer å definere sin egen situasjon. Vi mennesker er svært forskjellige på dette området. Der noen er "happy go lucky" er andre angstfulle og tegner dystre fremtids-bilder i eget hode om egen og familiens situasjon i årene fremover.

Foruten mulige adferdsendringer er det kun når påleggstrekket kommer at arbeidsgiver blir klar over situasjonen. Å komme i påleggs-trekk skjer ikke over natten. Det er møysommelige prosesser før namsfogden omsider fatter en beslutning om påleggs-trekk. Det tar gjerne 1 til 2 år. I den perioden har da personen kjempet for sitt og sine og gradvis blitt tappet for krefter for til slutt å måtte gi opp. I den samme perioden har den samme personen kanskje utført arbeide med risiko for liv og helse. Noe å tenke på det for enhver ansvarlig bedriftsleder. Utfører din bedrift oppgaver av denne art?

Noen med "lite" kan oppleve sin finansielle helse som grei nok da de har tilpasset seg virkeligheten gjennom tid. Noen med "mye" kan oppleve sin egen finansielle helse som truende og belastende da de ikke kjenner til en annen virkelighet enn lav rente og høy økonomisk vekst. Den største gruppen er de med et relativt normalt levesett med boliglån, lita hytte, bil og båt. Her ser vi at den finansielle helsen rammes hardt av alle ytre faktorer. Negativ reallønnsvekst og høye renter er en vanskelig kombinasjon. Bufferne spises opp og med tiden må "kjære" ting selges om noe ikke endrer seg. Å gå med de tankene og det fremtidsbildet gjør noe med mennesker som ikke er bra for noen.

Store banker vil helst unngå denne type kunder da de representerer for stor risiko i deres porteføljetankegang. Derfor er det viktig med nisjebanker som tenker individ, ikke portefølje.

Ryddi med løsningen Ryddi Fordel har som mål å fange opp flest mulige før de må behandles hos namsfogden. Gi den ansatte tilgang til de verktøy som gir muligheten til å rette opp før de mister friheten og må leve på et minimum. Vi ønsker også med å opplyse om våre løsning at folk skal våkne og ta grep i god tid før andre må diktere retningen.

Ryddi er et enkelt grep for bedrifter i arbeidet med ESG og HCM. Det å informere ansatte om muligheten er konkret og kan i de tider vi er i, og vil møte, kanskje være det sterkeste tiltaket for ansatte beskrevet i en ESG strategi.

Som sagt, finansiell helse er en subjektiv opplevelse. La den ansatte anonymt på egen hånd få en mulighet til å rydde opp i sin egen helse. De vil uansett ikke snakke med noen i bedriften da det er flaut å komme med denne type utfordringer til arbeidsgiver og kolleger. Derfor Ryddi og Ryddi Fordel.

Søk her
Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo