En refleksjon for arbeidsgivere

En refleksjon for arbeidsgivere

Skrevet av Inge Five

Publisert 1. nov 2021

Uhåndterlig gjeld kan ha dramatiske konsekvenser, også for arbeidsgiver

"Alle vet at Jeppe drikker, men ingen vet hvorfor". Holberg ga selv aldri et svar på Jeppes drikkeri. Jeppe prøver så godt han kan å finne årsaken, men uten å komme frem til et godt svar. Når man ser det fra utsiden er det rimelig å anta at det er summen av elendighet som sender Jeppe på flaska. Eller ut i psykiske utfordringer og rus som vi kaller det i dagens samfunn. Jeppe hadde sikkert også sine økonomiske utfordringer overfor jordeiere og adel og kanskje var Jakob Skomaker datidens aktør innen forbruksfinansiering?

I tusenvis av hjem sitter det daglig mennesker som bekymrer seg over hvordan de skal få endene til å møtes. Hvilken fremtid kan de tilby sine barn? Vil de klare å beholde huset? Hvordan skal nå denne julen bli? Har vi råd til konfirmasjon til våren? Hva gjør vi med lånene nå når renten øker? Spørsmål som kverner rundt uten egentlig å ha et godt og entydig svar. Det eneste er vissheten om at noe må gjøres for å unngå en kollaps. Men å snakke med noen om sin egen utilstrekkelighet og kanskje rot med egen økonomi er ikke tema. Til det er skammen for stor.

Tankespinn er betegnelsen på denne tilstanden. Det som stjeler all tiden både i våken og sovende tilstand, ja, om du får sove da. Tankespinn er i seg selv og sin negative natur en psykisk lidelse. Umulig å komme seg ut av da omgivelsene til enhver tid påminner deg om virkeligheten. En enkel vinduskonvolutt i postkassa eller en melding på Digipost er nok til å sende noen rett i «kjelleren».

Tankespinn er ikke noe man bare driver med hjemme. Det er der hele tiden. Sender hodet i jevnlige lange negative resonnementer og mulighetsvurderinger som bare ender opp i bekreftelser på at situasjonen er vanskelig og uforutsigbar, ja kanskje umulig å løse. Namsmannen er da siste stasjon, frivillig eller ufrivillig. Mange, særlig menn, takler ikke det.

Da er det lett å se og forstå at tankespinn stjeler konsentrasjon, oppmerksomhet og tilstedeværelse. Hva kan dette bety for arbeidsgiver? Ja ikke bare det at en ansatt har det vondt og tungt men også hvordan det går ut over den ansattes utførelse av sin egen jobb? Hvilke rekkefølge-konsekvenser kan det få? Fravær?

Noen utfører sine arbeidsoppgaver med fare for andres og eget liv og helse. Transportbransjen er fremtredende her. Både person og gods på vei, bane, sjø og i lufta. Helsesektoren like så. Ingeniør-bedrifter for store konstruksjoner. Entreprenører. Ulike serverings-konsepter. Alle disse bransjene må ha ansatte med minst mulig tankespinn. Det kan ende opp som en katastrofe for de som rammes og evig ødeleggende for en merkevare.

Noen arbeidsgivere er av den oppfatning at den ansattes privatøkonomi ikke angår bedriften. Muligens juridisk korrekt men helt uansvarlig etisk og moralsk sett. Før eller siden kommer utfordringen gjennom AKAN og/eller bedriftshelsetjenesten og da kommet for langt enn om bedriften hadde preventive virkemidler.

Ryddi kan bistå ansatte gjennom bedriften. Enten bare med vår løsning eller en løsning kombinert med de vi samarbeider med. Dette er Vinn for den ansatte og det er Vinn for bedriften. Men kanskje det viktigste er at de med behov får en forståelse for at bedriften virkelig bryr seg. Bli sett uten at noen ser deg. Påbegynne en prosess på veien til en tryggere og mer forutsigbar hverdag.

Hør gjerne med oss. Kan være den samtalen som ble den viktigste for noen.

Ryddi AS,  Bugges veg 2A, 7051 Trondheim
Ryddi AS, Bugges veg 2A, 7051 Trondheim

Org.nummer: 921 647 859

Telefonnummer: 90754768

Inge Five
Inge Five

post@ryddi.no

Gorm Pedersen
Gorm Pedersen

post@ryddi.no

Ryddi logo